Pravilnik Korištenja

1. USLOVI KORIŠĆENJA

1.1 Opis usluga

Knjige Online Audio omogućava korisnicima da kupuju pretplatu na audio sadržaj u elektronskom formatu, da isti slušaju online i offline, da ih čuvaju u svojoj biblioteci ali ne i dele, kopiraju ili distribuiraju u bilo kakve druge komercijalne svrhe.

1.1.2 Pravo na uklanjanje sadržaja

Knjige Online Audio zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ukloni sadržaj sa portala iz bilo kojeg poslovnog razloga ili odluke koja se tiče samog portala Knjige Online Audio.

1.2 Korisnički nalog

Određeni delovi Knjige Online Audio portala su dostupni samo pojedincima koji su se registrovali. Prilikom registracije korisnik obavezno unosi e-mail adresu i lozinku, a postoji mogućnost opcionog unošenja imena, prezimena. Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje u zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti Knjige Online Audio putem e-mail-a na audio (@) knjigeonline.com. Knjige Online Audio zadržava diskreciono pravo da poništi korisnički nalog ukoliko posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka.

1.2.1. Registracija naloga maloletnih lica

Da biste postali registrovani korisnik na Knjige Online Audio, potrebno je da imate iznad 16 godina (ili više, u zavisnosti od zakona zemlje iz koje pristupate sajtu Knjige Online Audio). Ukoliko imate manje od 16 godina, potrebno je da obezbedite pisanu saglasnost roditelja/staratelja, kao i izjavu roditelja/staratelja da se u vaše ime slažu sa Uslovima korišćenja usluga i Politikom privatnosti na sajtu Knjige Online Audio, kako biste mogli da registrujete svoj nalog.

1.3 Ponašanje korisnika

Portal Knjige Online Audio se može upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

1.4 Međunarodni korisnici

Knjige Online Audio kontroliše, upravlja i administrira portal iz svojih prostorija na teritoriji svih šest država bivše Jugoslavije. Svaki korisnik je obavezan da poštuje zakone zemlje iz koje pristupa stranici.

1.5 Intelektualna svojina

Vlasništvo Knjige Online Audio: tekst, grafika, logo i softver koji se upotrebljava na ovom portalu, osim Audio izdanja u digitalnom formatu.

Vlasništvo Izdavačkih kuća: audio izdanja u digitalnom formatu.

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Knjige Online Audio je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

Knjige Online Audio je distributer, a ne izdavač publikacija ili ostalog sadržaja koji obezbeđuju Izdavačke kuće i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Knjige Online Audio ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrana za odgovornu u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko njenog portala.

1.6 Sadržaji trećih strana

Knjige Online Audio nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Knjige Online Audio, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima.

Knjige Online Audio, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. Knjige Online Audio ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki sajt ili izvrši narudžbinu na sajtu treće strane.

1.7 Pristup sadržajima na portalu Knjige Online Audio

Glavni deo sajta Knjige Online Audio predstavljaju audio knjige u digitalnom formatu podeljeni u više kategorija. Bez registracije i pretplate na već određenu sumu, korisniku nije omogućeno da sluša besplatne knjige koje spadaju u vlasništvo naroda (istekla prava autora – po Svetskoj Autorskoj Konvenciji) ili one koje su pod autorskim pravima.

Sa registracijom korisnik dobija mogućnost kreiranja svoje biblioteke, slušanja besplatnih i autorskih knjiga. Pri svakom sledećem pristupanju Knjige Online Audio registrovan korisnik biće automatski preusmeren na stranicu sa svim audio knjigama odakle može slušati knjige i čitati opise istih. Period dostupnosti izdanja je 365 dana od dana kupovine pretplate. Pretplata se obnavlja svakih 365 dana i korisnik je odgovoran za validnost kartice sa kojom plaća pretplatu. Korisnik ima pravo da pretplatu poništi bilo kad.

1.8 Modifikacije usluga

Knjige online Audio zadržava pravo da njen portal www.audio.knjigeonline.com povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga portala sa ili bez obaveštenja.

1.9 Odricanje od odgovornosti

Knjige Online Audio ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge Knjige Online Audio ispuniti zahteve korisnika, da će usluge Knjige Online Audio biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, sadržaj dobijen sa Knjige Online Audio biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Knjige Online Audio ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od Knjige Online Audio ili kompanije sa kojom Knjige Online Audio sarađuje, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim Uslovima.

1.11 Kontrola

Knjige Online Audio ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Knjige Online Audio prema Izdavačkim kućama.

1.12 Raskid

I Knjige Online Audio i vi možete da raskinete ovaj Sporazum u svakom trenutku. Knjige Online Audio može, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukine vaš nalog ili upotrebu sajta ako ustanovi da ste narušili ili niste delovali u skladu sa ovim uslovima. Bilo koje isključenje vašeg pristupa sajtu po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja i Knjige Online Audio može odmah da deaktivira ili obriše vaš nalog i sve povezane informacije i/ili zabrani budući pristup sajtu. Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na admin @ knjigeonline. com i tada nema pravo na povraćaj novca za neisporučena izdanja na koje je pretplaćen.

1.13 Obaveštenje o promenama

Knjige Online Audio može da preradi ove uslove da bi ih održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Ukoliko dođe do promene u Pravilniku, bićete blagovremeno obavešteni putem e-mail-a. Ako ne želite da prihvatite promenjene uslove, možete odmah da otkažete vašu pretplatu (član 1.12). Vaš pristup ili upotreba sajta posle takvih promena će značiti vašu saglasnost sa tim promenama.

2. POLITIKA PRIVATNOSTI

Zaštita ličnih podataka.

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Knjige Online Audio prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik“) preko audio.knjigeonline.com ili drugih strana/sajtova, kao i aplikacija u našem vlasništvu koji upućuju na audio.knjigeonline.com u daljem tekstu “Sajt“).

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijeni. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti se odnosi na Knjige Online Audio i sve proizvode i usluge koje nudi, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR).

Ova Politika privatnosti se odnosi isključivo na Knjige Online Audio, a ne i na druge sajtove u okviru Knjige Online Audio. Zato preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećujete.

2.1 Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

Ako ste posetilac sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posetio.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje prikupljamo o ukupnoj poseti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

2.2. Korisnicima se smatraju

 • Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja sajta (do prestanka članstva), a u svrhe kupovine elektronskih izdanja i koja nakon registracije prijavom pristupaju sajtu ili aplikaciji, a na način propisan Uslovima korišćenja.
 • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju sajtu, bez registracije/prijave, radi korišćenja sajta u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.

2.3 Koje informacije skuplja Knjige Online Audio

Knjige Online Audio skuplja informacije od korisnika, koje mogu da uključe lične informacije, na različitim mestima sa njenog internet sajta i preko njenog softvera i to su:

 • E-mail adresa
 • IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisima
 • Vreme kreiranja naloga
 • Vreme modifikacije / menjanje podataka
 • Vreme poslednjeg pristupa
 • Informacije o kupovini izdanja

Knjige Online Audio prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako Korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu.

Knjige Online Audio ne sakuplja svesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

2.3.1. Podaci prilikom naručivanja

Svi korisnici prilikom naručivanja publikacija preko Knjige Online Audio imaju na raspolaganju:

 • Plaćanje platnim karticama

  Korisnik ne ostavlja podatke o kartici Knjige Online Audio ukoliko izabere ovaj način plaćanja. Kada Korisnik plati platnom karticom Knjige Online Audio mu odmah isporučuje plaćena izdanja. Ovaj sistem je automatizovan.

  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, STRIPE, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama ove poznate svetske kompanije za obradu platnih podataka. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

2.3.2. Kolačići (Cookies)

Kolačići su male datoteke sa podacima koji se skladište i čuvaju u uređajima korisnika koji pristupaju internetu sa ciljem prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrebili prilikom pristupa. Njihovo je skladištenje pod potpunim nadzorom pretraživača koji upotrebljava korisnik, a skladištenje kolačića može se po želji ograničiti ili onemogućiti.

Kolačići su važni za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Interakcija između korisnika interneta i internet stranice uz pomoć kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, internet stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vreme, a pretraživanje internet stranica je delotvornije i lakše.

Većina internet stranica upotrebljava kolačiće jer su prikladno sredstvo za održavanje novog i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog korisnika interneta. Više je razloga za upotrebu kolačića – prvi je razlog njihova sposobnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine internet stranice (detalji o prilagođavanjima pojedine internet stranice), a osim toga, oni pomažu u obavljanju raznih internet usluga i pomažu pri skupljanju statističkih podataka o navikama korisnika interneta – uz pomoć kolačića može se pratiti učestalost posećivanja određene internet stranice. Preduzeća uz pomoć kolačića ocenjuju efikasnost nacrta svojih internet stranica, kao i primerenost, vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim internet stranicama.

Kolačićima se može jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posete našem Sajtu. Stoga preporučujemo da funkcionalnost kolačića bude omogućena. Takođe, preporučujemo da pročitate Politike privatnosti najčešće korišćenih pregledača (browser-a):

Google Chrome – https://policies.google.com/privacy

Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Internet Explorerhttps://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Opera – https://www.opera.com/privacy

*Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

2.13. Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Politike privatnosti Knjige Online Audio ili načina na koji koristi vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na audio@knjigeonline.com

4. POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA

Novac vam možemo vratiti ukoliko ste nam poslali zahtev za povrat u roku od sedam dana od dana kupovine pretplate.